przedszkole tęczowa przygoda

Projekt UE

Przedszkole Artystyczno-Językowe „Tęczowa Przygoda” zostało objęte wsparciem w zakresie dostosowania przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i potrzeb edukacyjno- rozwojowych dzieci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata a 2014/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej wysokiej jakości na terenie gm. Żukowo w okresie 01.06.2021-30.06.2023 poprzez dostosowanie 4 istniejących miejsc edukacji przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Artystyczno-Językowego „Tęczowa Przygoda”, realizację dodatkowej oferty specjalistycznej i zaj. dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne 160 dzieci, w tym 4 dzieci z niepełnosprawnością i 5 dzieci z WWR oraz podniesienie kompetencji 6 nauczycieli w OWP.

Planowany efekt to :
  • Dostosowanie pomieszczeń OWP i placu zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
  • Zakup wyposażenia specjalistycznego do SI i terapii logopedycznej oraz edukacji włączającej. 
  • Zakup pomocy do zajęć podnoszących kompetencje i umiejętności.
  • Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 6 nauczycieli.
  • Rozszerzenie oferty OWP o zajęcia dla wszystkich dzieci wspomagające rozwój i edukację. 
  • Zajęcia dodatkowe dla 9 dzieci o SPRE wyrównujące deficyty.
 
Wartość projektu: 668 692,50 PLN
 
Wkład środków Funduszy Europejskich: 568 388,62 PLN

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Oferta prowadzenia zajęć INTEGRACJI SENSORYCZNEJ