&zwij

Zajęcia dodatkowe – ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego dla przedszkolaków są prowadzone z dużym naciskiem na komunikację i rozwijanie sprawności językowych. Dzieci uczestniczą w różnych ćwiczeniach praktycznych, co sprawia, że biorą czynny udział w zajęciach. Podczas zajęć wykorzystuje się różne style uczenia się : wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny, muzyczny i interpersonalny.

Kluczowym celem jest wyrobienie w dzieciach pozytywnego stosunku do języka angielskiego poprzez motywujące ćwiczenia, takie jak zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, zagadki i personalizację.

 Zdjęcie4328

Zdjęcie4324-1

Zdjęcie4331